Logo

O nama

Privatna zdravstvena ustanova Medical Vraneš osnovana 2017. u Baru od strane Prim. dr. med. sci Milenke Vraneš Grujičić, specijalista opšte prakse, medicine rada I pomorske medicine.

Vizija

Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema naše zemlje.
Da razvijamo i podržavamo privatnu inicijativu i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta.
Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za kompaniju, koja posluje u duhu sa vremenom, koje dolazi.

Misija

Da pružimo usluge savremene medicine, zasnovane na dokazima, dostupne 24h, vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.
Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mjestu mogu svi članovi porodice, od najmlađih do najstarijih, da riješe sve svoje zdravstvene probleme. Težimo da pacijentu za najkraće moguće vrijeme, obezbijedimo doktora, koji je ekspert za problem, koji on ima baš u tom trenutku.
Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.
 

Vrijednosti

Pacijent u središtu pažnje
Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana i da ne prestane onog momenta kada napusti zdrastvenu ustanovu. Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.
 

Radna etika
U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.
Njegovaćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni i prema sebi i prema drugima. Naše djelovanje biće bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne, imperativ.
 

Odgovornost prema zajednici
Bićemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje. Trudićemo se da čuvamo prirodu i pomažemo one kojima je pomoć
neophodna. Razvijaćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama bez obzira da li su državne ili privatne. Konkurenciju ćemo poštovati I podsticati otvaranjenje novih privatnih
zdravstvenih ustanova. Aktivno učestvovati u promjeni zakonskih regulativa i pravljenju boljeg poslovnog ambijenta u cilju integracije u evropske i svijetske tokove.

 

 

 

Back to Top